penktadienis, vasario 20

Rojaus sodai. Globalinis virsmas ir mes.

Tai naujausia buvusio Lietuvos Sąjūdžio iniciatyvinės grupės nario, dr. Sauliaus Pečiulio knyga , kurią autorius pristatė vasario 17 d. vykusiame Mokyklėlės lankytojų susitikime.

Knygoje „Rojaus sodai“ pateikiama nuosekli koncepcija apie Lietuvos ir žmonijos perėjimą į naują epochą ir konkrečius šių dienų uždavinius kiekvienam žmogui. Knygoje pateikiama vizija apie vykstančius kokybinius pasikeitimus įvairiose sferose bei maujos kokybės visuomenės formavimąsi. Didelis dėmesys skiriamas religijos filosofijai ir religijotyrai aptariant virsmo metu išryškėjančias aktualijas. Religijos analizė paremta vertybiniu požiūriu, siekiant atskirti „grūdus nuo pelų“ bei įtvirtinti nuoseklų vertybėmis grįstą požiūrį į šiuolaikinį dvasingumą bei jo tendencijas.
Knyga „Rojaus sodai“ yra ankstesnių autoriaus darbų tęsinys siekiant maksimaliai konkretizuoti Dievo karalystės sampratą bei išryškinti taikomuosius aspektus nuosekliame jos įgyvendinime. Kartu yra pateikiama konkretaus komercinio projekto „Rojaus sodai“ koncepcija, numatanti paremto aukštais estetiniais kriterijais kaimo turizmo tinklo sukūrimą bei jo „vainikavimą“ pastatant Saulės Miestą (prie Šiaulių) kaip įgyvendintos žmonijos svajonės simbolį. Šiame mieste pagal sumanymą turėtų būti įkurtas pasaulinis dvasinis – religinis bei mokslinis ir meninis centrai.
Knyga „Rojaus sodai“ kviečia visus dvasingus žmones telktis konkretiems praktiniams darbams įgyvendinant dievišką planą Žemėje. Knyga remiasi pažangia dvasine – ezoterine tradicija ir yra skirta filosofams, religijotyrininkams, socialinių mokslų atstovams bei plačiam skaitytojų ratui.

Dr. Saulius Pečiulis. Rojaus sodai (globalinis virsmas ir mes). V.“Rotas“.2009.