antradienis, liepos 14

Viešpats Šiva.Aš atėjau tam, kad išvesčiau jūsų sielas iš tamsos, kurioje panirusi Žemės planeta

AŠ ESU Šiva! Aš atėjau vėl pas jus šią dieną. Tam, kad duočiau Mokymą, nevertėjo ateiti, nes jūs nevertinate mūsų laiškų ir mūsų Mokymo.Kiekvieną kartą, sutinkant žmonijos reakciją į mūsų mėginimus užmegzti kontaktą ir įgyvendinti bendradarbiavimą, norisi viską mesti ir pradėti iš naujo.Jūs nepasiruošę ir nenorite dėti pastangų tam, kad būtumėte pasiruošę bendradarbiauti.Iliuzija kaip ir anksčiau valdo jūsų esybes.Ir netgi tada, kai mėginate įsigilinti į mūsų Mokymo esmę, jūs vis tiek liekate labiau pasidavę iliuzijai, nei mūsų įtakai, kurią stengiamės padaryti jums per mūsų laiškus.Jūs negalite įveikti savyje tos užtvaros, kuri nematomai jumyse egzistuoja. Jūs nenorite ir nepageidaujate padaryti ryžtingo žingsnio įveikiant iliuziją, visų pirma savo sąmonėje. Ir todėl mes stovime prieš pasirinkimą: palikti žmoniją, paliekant ją pačiai sau, arba vis tik tęsti mūsų mėginimus ir įkalbinėjimus. Toliau skaitykite paspaudę čia.

Serapis Bėjus. Jūsų užduotis išmokti iškovoti pergalę subtiliajame plane.

AŠ ESU Serapis Bėjus.Aš atėjau šią dieną! Kiekvieną dieną mums vis sunkiau ir sunkiau prisibelsti iki jūsų širdžių. Neišvengiamai žmonija pasislenka į bedugnę. Ir visgi mes neprarandame vilties! Nes būtent tada, kai atrodo, jog padėtis be išeities, nėra jokios išeities iš susiklosčiusios situacijos, būtent tuo momentu ateina tai, ką galima pavadinti Dieviškuoju stebuklu ir situacija keičiasi.Kaip dažnai žmonijos istorijoje būdavo momentų, kai atrodytų, jog priekyje tik nepermatoma migla. Tačiau kiekvieną kartą pačiu paskiausiu momentu, tiesiog ant žūties ribos atsirasdavo pasiaukojančios sielos, kurios šiais kritiškais momentais prisiimdavo atsakomybę už žmoniją, už tolesnę žemiškosios evoliucijos eigą. Aš žinau, kad tarp jūsų, tų, kas dabar skaito mano laišką, yra labai daug šviesių sielų. Jūs ateidavote į įsikūnijimą daugel kartų pačiais kritiškiausiais Žemės istorijos momentais. Ir dabar vėl reikalinga visų jūsų jėgų bei galimybių įtampa. Jums reikia tik atsitiesti ir nukreipti savo žvilgsnius aukščiau, virš jus supančios iliuzijos. Įsivaizduokite, kad esate blogame sapne. Praeis naktis, vėl švies saulė, ir dienos šviesoje visos jūsų nakties baimės, košmarai atrodys nerealūs. Jūs esate sapne. Jūs pasinėrę į iliuzijos sapną. Dabar atėjo laikas, kai reikia surinkti visas jūsų pajėgas ir sugebėjimus bei žengti žingsnį pirmyn. Plačiau (spauskite čia).